กระบะซิ่ง

กล่องจูนหัวฉีดหรือกล่องยกหัวฉีด ดีอย่างไรเมื่อเทียบกับก่องดันราง

-ในการเพื่มน้ำมันให้กับเครื่องยนต์ common rail มีอยู่ 2 วิธีใหญ่ คือ การเพื่มเวลาการจ่ายน้ำมันที่หัวฉีดและการเพื่มแรงดันน้ำมันในระบบ

-กล่องจูนน้ำมันที่หัวฉีดหรือกล่องยกหัวฉีด มีวงจรและวิธีในการจูนที่ละเอียดอ่อน ทาง ecu-shop ใช้เครื่องมือที่มีความไวและความเที่ยงตรงสูงในการตรวจเช็คสัญญาณ timing ของการจ่ายน้ำมันเดิมและส่งให้หัวฉีดเพื่มน้ำมันตามที่เราต้องการเข้าไปในระบบอย่างแม่นยำ ทำไมการเพื่มน้ำมันต้องแม่นยำ เพราะเวลาในการจ่ายน้ำมันเพื่มมีหน่วยเป็น microsecond (หนึ่งในล้านวินาที) หากการจูนน้ำมันไม่มีความแม่นยำ น้ำมันที่จ่ายเข้าไปก็ไม่ใช้เพื่อให้เกิดแรงม้าเพื่มทั้งหมดแต่จะออกไปเป็นควันแทน จะสังเกตได้จากรถบางคันที่ควันดำแต่วิ่งไม่ดีเท่ากับรถที่ควันน้อยกว่าหรือควันเท่ากัน

-ส่วนกล่องดันรางมีวิธีการทำและวิธีการคิดที่ง่ายกว่าโดยการหลอกกล่อง ecu เดิมของรถว่ามีแรงดันในระบบน้อยกว่าปรกติ ที่กล่อง ecu เดิมต้องการในขณะนั้น ทำให้กล่อง ecu เดิมเพื่มการสร้างแรงดันในระบบสิ่งที่ได้คือ แรงดันในระบบมากขึ้น ทำให้น้ำมันเข้าระบบมากขึ้น หากเราจูนให้แรงดันเหมาะสมกับการใช้งานก็จะไม่เกิดปัญหาอะไร แต่ถ้าเราจูนจนแรงดันมากเกินไป เครื่องจะเขก มีผลทำให้เครื่องยนต์และหัวฉีดมีอายุการใช้งานได้น้อยลง เพราะระบบไม่ได้ออกแบบให้รับกับแรงดันที่สูงมากขนาดนั้น

ทำไมต้องใช้กล่อง Monster Max

-กล่อง Max ได้พัฒนามาจากกล่อง super monster หรือกล่องทอง ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือ กล่องอลุมิเนียม มีปุ่มกดเลือก mode ของการทำงาน และทาง ecu-shop ได้พัฒนาวงจรจากกล่องทองเดิมหลายส่วน เช่น CPU ที่มีความเร็วมากกว่าเดิม วงจรระบบการจ่ายน้ำมันที่แม่นยำและมีระบบไฟที่แรงกว่า ในส่วนของการจูนแรงดันน้ำมันก็ปรับปรุงให้วงจรทำงานได้ไวขึ้นและสามารถปรับจูนได้มากกว่าเดิม ทำให้กล่อง MAX มีความแรงที่มากกว่า กล่องทองเดิมและยังออกแบบให้สามารถเพื่มออฟชั่นการจูน SCV ของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย

การจูน SCV คืออะไร

-SCV Value เป็น Value ควบคุมปริมาณน้ำมันเข้าสู่ปั้มคอมมอลเรล แต่เดิมในรถแข่งหากเราต้องการให้น้ำมันใหลผ่าน SCV Value มากขึ้นเราต้องทำการ Modify SCV คือการขยายรูน้ำมัน ซึ่งก็สามารถทำให้แรงดันของน้ำมันเพื่มขึ้น แต่เมื่อถึงรอบเครื่องยนต์ที่กล่อง ecu เดิมจำกัดการใช้รอบไว้ SCV Value จะลดการจ่ายน้ำมัน ถึงเราจะขยายรูจ่ายน้ำมันแล้วแต่แรงของเครื่องยนต์ก็จะตกในรอบเครื่องยนต์สูงๆ หน้าที่ของกล่องจูน SCV คือจะสั่งให้ SCV Value ทำงานจ่ายน้ำมันต่อไป แม้กล่อง ecu เดิมของรถจะสั่งลดการจ่ายน้ำมันแล้วก็ตาม ส่งผลทำให้รอบเครื่องยนต์ไปได้มากกว่าเดิม Power Band ของเครื่องยนต์กว้างขึ้นไปทางรอบสูง และแรงม้าแรงบิดเครื่องมากกว่าเดิม

ทำไมต้องใช้กล่อง Stand Alone

-กล่อง Stand Alone ของ ecu-shop เป็นกล่องจูนเครื่องยนต์ Diesel Commonrail แบบ Stand Alone จริงๆ ที่ไม่มีปัญหาไฟเช็ค Enging ใบแรกของโลก เราสร้างมาเพื่อรถยนต์ได้ใช้ในการแข่งขัน เครื่องยนต์สามารถ Modify ได้ไม่มีขีดจำกัด โดยสามารถจูนได้ทั้ง น้ำมัน องศาการจ่ายน้ำมัน รอบเครื่องยนต์ ไม่ว่าจะใช้ Turbo ที่มีขนาดใหญ่หรือ Turbo เดิม ต้องการใช้รอบเครื่องเท่าไหร่ เพื่อให้รถแข่งมีแรงม้าและแรงบิดที่เหมาะสมกับรถแข่งทุกประเภท

ทำไมต้องใช้ระบบการจูนแบบ Real Time Tuning

-การจูนรถยนต์ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล เป้าหมายของ Tuner คือการจูนน้ำมันและองศาการจุดระเบิดให้เหมาะสมในทุกๆย่าน ทั้งรอบและโหลดของเครื่องยนต์ ยกตัวอย่างเครื่องยนต์ขณะเดินเบาหรือรอบต่ำๆ เครื่องไม่ได้ต้องการน้ำมันมากกว่าปรกติที่กล่อง ecu เดิมจ่ายมาเลย หากเราไปเพื่มน้ำมันในย่านนี้จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันได้ หากเราจูนแรงดันน้ำมันในรอบต่ำๆ ไว้สูง อาจส่งผลให้ปั้ม Commonrail และหัวฉีด รับภาระมากเกินไปมีผลให้อายุการใช้งานสั้นลง และในรอบสูงๆบูทเทอร์โบเยอะๆ ที่อากาศเข้าสู่เครื่องจำนวนมาก เครืีองต้องการน้ำมันที่มากกว่าตอนรอบเดินเบาหรือรอบต่ำๆแน่นอน หากเราจูนโดยไม่สามารถจูนค่าได้ตามรอบและตามโหลดของเครื่องยนต์ โอกาศที่เครื่องจะทำงานได้สมบูรณ์แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย และตัวโปรแกรมที่ใช้จูนยังมีเครื่องมือแสดงค่าต่างๆของเครื่องยนต์ให้ Tuner ทราบตลอดเวลาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจูน และโปรแกรมจูนยังจะมีหน้าจอ ANA-LYZE เพื่อวิเคราะปัญหาของเครื่องยนต์เพื่อปรับแต่งหรือซ่อมแซมให้สมบูรณ์ได้ต่อไป

กล่อง ecu-shop ใช้กับรถทั่วไปได้ไหม

ิ-ผลิตภัณฑ์ของ ecu-shop เราพัฒนาและเก็บข้อมูลมาจากสนามแข่ง ดังเช่นกล่องจูนรถเบนซินยี่ห้อดังของโลกทั่วไป ที่หากรถที่ใส่กล่องแล้วชนะในการแข่งขัน การนำมาใช้งานทั่วไปก็จะสามารถใช้งานได้ดี เพราะในรถแข่งนั้นต้องการกำลังที่มากกว่ารถบ้านทั่วไปอยู่แล้ว และอีกเหตุผลหนึ่งคือ เราทดสอบในรถแข่งจึงทราบถึงข้อจำกัดต่างๆของเครื่องยนต์แต่ละรุ่น ทำให้เมื่อนำมาใช้กับรถบ้านทั่วไปกล่องของ ecu-shop จึงเป็นที่ยอมรับในความแรง และความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ คำถามที่ว่าเมื่อนำมาใส่กับรถบ้านทั่วไปแล้วจะกินน้ำมันเพื่มขึ้นมากไหม ผลิตภัณฑ์ของ ecu-shop ออกแบบมาให้ทำงานตามลักษณะการใช้งานของผู้ขับ หากผู้ขับใช้ความเร็วเท่าเดิมก็จะกินน้ำมันเท่าเดิมครับ

ทำไมต้องเลือกกล่องแต่ง ecu-shop

-ผลิตภัณฑ์ของ ecu-shop เราออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ และผนวกกับประสบการณ์การทำรถยนต์แข่งขัน เราผลิดกล่องจูน DIESEL มาตั่งแต่ยังไม่มีเครื่องยนต์ Diesel Common rail จำหน่ายในประเทศไทย เรามีทีมงานพัฒนากว่า 10 ตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ของเราก่อนจะออกจำหน่ายเราได้ทำการทดสอบทั้งรถแข่งและรถใช้งานประจำวันจนมั่นใจจึงออกจำหน่าย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความนิยมสูงที่สุดในปัจุบัน ทั้งในรถยนต์บ้านทั่วไปและรถแข่งขันในทุกประเภท เราเป็นผู้นำ วิจัย ค้นคว้าเองทุกอย่างไม่เคยลอกเลียนแบบใคร ทำให้เราสามารถตอบคำถามจากผู้ใช้ได้ทุกคำถาม

ขอบคุณผู้รักความแรงและความเนียนทุกท่าน ที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราด้วยดีมาโดยตลอด และเร็วๆนี้เราจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีการจูนการปรับแต่งให้เป็นมิติใหม่ๆแก่ผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้จะได้ทั้งความสนุกในการใช้งาน การจูน และอื่นๆอีกมากมาย ขอบคุณครับ

http://www.vigochamp.com/board/index.php?topic=25.0

ที่มา http://www.vigochamp.com

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s